top of page

Emotional FreedomTechnique

"... parter wieżowca nowej metody na wyzdrowienie ..."
                                                               Gary Craig

Technika Wolności Emocjonalnej (EFT - Emotionnal Freedom Technique) jest metodą bardzo delikatnej stymulacji meridianów akupunktury ciała.

 

Podczas seansu EFT nie używamy igieł. Za pomocą  własnych palców lekko opukujemy wyznaczone punkty, powtarzając słowa terapeuty. 

 

Twórca tej techniki, Garry Craig, wprowadził  ją na forum publiczne w 2009 roku, jako niezwykle skuteczną metodę osłabienia lub usuwania:

  • negatywnych przekonań

  • uzależnień

  • fobii

  • alergii

  • problemów w relacjach międzyludzkich i wielu innych

Dzięki tej prostej i elastycznej procedurze, po kilku sesjach możemy pozbyć się słabości  i blokad. 

Jej celem jest usamodzielnienie klienta.

wszyscy o tym mówią:

bottom of page