top of page
"Po prostu być"

"Po prostu być" - poddawać się życiowym zawirowaniom i falom atmosfer,

przystosowując się do świata, akceptować jednocześnie siebie. 

Dojrzeć  cel na horyzoncie i  liczne drogi, które do niego prowadzą ...

Czasem wystarczy zapomnieć o pytaniach, by lepiej zauważyć i zastosować  nasuwające  się odpowiedzi."

   

                                                        N. Roudil i A. Karol 

Czekać na nadejście choroby żeby o siebie zadbać, to szczególna metoda na życie...

 

Sukcesy i radości, ale także rozstania  i zgony, niezrozumienie i samotność w tłumie, wystawiają nas codziennie na próbę. Wszystkie grupy wiekowe i wszystkie warstwy społeczne poszukują sensu życia, będąc pod presją wymagań doskonałości fizycznej 

i intelektualnej.

 

A gdybyśmy tak, pewnego dnia, postanowili nabrać dystansu?

Zobaczyć wszystko w nowym świetle? Rozluźnić się? ...

Nabrać  zaufania? Łatwiej się dostosować? Opanować?

 

Wyobrazić sobie i stworzyć  WŁASNY  spektakl  ŻYCIA

 

i w nim BYĆ NAJLEPSZYM AKTOREM ...

 

ŻYĆ ...

                  ... Żyć inaczej ...        WE  WŁASNYM RYTMIE

 

 

 

To...  hipnoza jest naszym sposobem!

 

 

  hipnoza jest naszym sposobem!

 

  hipnoza jest naszym sposobem!

 

Hipnoza jako narzędzie terapeutyczne

Hipnoza pozwala zmienić postrzeganie rzeczywistości, odwołując się do siły własnej wyobraźni. Czy to w przezwyciężaniu fobii, usuwaniu bólu, przezwyciężaniu skutków ubocznych chemioterapii lub poprawie snu, to narzędzie sprawdziło się.

Wykorzystywana w celach medycznych i terapeutycznych, hipnoza jest coraz bardziej popularna. Możne być sprzymierzeńcem  w konfrontacji z wieloma patologiami fizycznymi i psychicznymi.

Wykorzystywana w celach medycznych i terapeutycznych, hipnoza jest coraz bardziej popularna. Możne być sprzymierzeńcem  w konfrontacji z wieloma patologiami fizycznymi i psychicznymi.

W szpitalach, jest stosowana jako uzupełnienie znieczulenia miejscowego podczas prostych zabiegów chirurgicznych, co pozwala uniknąć całkowitej narkozy. Niezależnie od tego, czy chodzi o zmianę opatrunku, założenie cewnika, nakłucie lędźwiowe, czy o bolesną procedurę medyczną, zastosowanie tej techniki pozwoli pacjentowi lepiej przeżyć trudniejsze chwile. Niektóre położne proponują hipnozę  podczas porodu.

 

W psychoterapii można ją  wykorzystać do rozładowania w wyobraźni pewnych problematycznych sytuacji, które wystąpiły w przeszłości lub nastąpią w niedalekiej przyszłości. Może być stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak: nałogi, fobie, zachowania obsesyjno-kompulsywne, problemy z odżywianiem, demencja lub depresja. 

 

Wreszcie, autohipnoza - technika dostępna dla każdego, kto ma nawet małą praktykę - może pomóc w  zrelaksowaniu się i poprawie ogólnej kondycji bez potrzeby odwoływania się do terapeuty. Praktyka rozpoczyna się, gdy tylko poczujesz taką potrzebę.

Czy mogę być zahipnotyzowany? 

 

W zasadzie każdy może być zahipnotyzowany. Niektórzy ludzie « wchodzą » w ten stan łatwiej niż inni, ale to głównie kwestia motywacji i zaufania du hipnopraktyka. Czas w jakim dochodzi do osiągnięcia pozytywnych rezultatów zależy od problematyki i indywidualnych doświadczeń osoby konsultującej. Chociaż terapia z hipnozą nosi nazwę « szybkiej », proces ten może zająć więcej niż jedną sesję. 

Jeśli chodzi o dzieci, są one zazwyczaj doskonałymi kandydatami do hipnozy, ponieważ łatwo odwołują się do swojej kreatywności i wyobraźni. 

Nawet osoby ze schizofrenią, autyzmem lub innymi chorobami psychicznymi mogą zostać zahipnotyzowane, ale najczęściej przez terapeutów (często lekarzy psychiatrów), którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z tego typu pacjentami.

 

Każda sesja hipnozy jest wyjątkowa i odbywa się zgodnie z potrzebami pacjenta, przechodząc przez trzy różne fazy. Najpierw, faza indukcyjna pozwala na delikatne wejście  w trans. Terapeuta może zaproponować pacjentowi, na przykład, skupienie się na "tu i teraz". Potem pojawia się druga faza, zwana transem lub fazą pracy. W tym momencie ma miejsce doświadczenie hipnotyczne. W końcu przychodzi faza wyjścia ze stanu transu, podczas której terapeuta prosi pacjenta, aby ponownie skupił  uwagę na to co go obecnie otacza.

Po sesji terapeuta nie musi znać szczegółów naszego doświadczenia hipnotycznego ani uzyskiwać wyjaśnień na temat tego co wydarzyło się podczas transu. Celem nie jest zrozumienie źródła problemów, ale indywidualnych rozwiązań umożliwiających ich przezwyciężenie.

Różnorodne doświadczenia

 

W zależności od przebiegu sesji wyobraźnia może prowadzić nas w stronę różnych eksperymentów. Na przykład możemy przeżyć powtórnie zdarzenia zaistniałe w przeszłości, w którym to przypadku będziemy mówić o regresji. Następnie hipnopraktyk towarzyszy pacjentowi w kreatywnym i dynamicznym modyfikowaniu tego doświadczenia tak, aby harmonizowało z jego oczekiwaniami dotyczącymi ulgi. Postęp natomiast, jest procesem, który wspiera doświadczenie przewidywane w przyszłości,. W wypadku gdy ktoś niepokoi się o coś co stanie się wkrótce,  dzięki nowemu skojarzeniu dozna uspokojenie lęku.

 

Hipnopraktyk może również użyć sugestii, która ma przekazać wiadomość z zamiarem wpłynięcia na jej odbiorcę.  Nie narzuca on jednak klientowi żadnego komunikatu, ale po prostu poddaje mu różne propozycje, które powinny zmierzać do złagodzenia bólu, lęku lub innych problemów, które skłoniły klienta do konsultacji. 

 

Co do dysocjacji, ma ona na celu wzmocnienie jednego z dwóch rożnych emocjonalnie doświadczeń. Jest u podstaw dynamiki hipnozy i pozwala odwrócić uwagę od aktualnego, faktycznie istniejącego odczucia, by zbliżyć się do sfery wyobraźni. Każdy może zdecydować, że  « wpływa » skutecznie na swoje myśli, uczucia i obawy.

 

Terapeuci pracują często w sferze bezpiecznej przestrzeni. Jest to komfortowe, rzeczywiste lub wyimaginowane miejsce ustanowione przez pacjenta, do którego uczy się powracać. Może go użyć, gdy tylko odczuje taką potrzebę, nawet poza sesjami.

Polecam

bottom of page